JMA AccountImport

Oracle kassa till bokföring
AccountImport är ett system som automatiskt importerar och skapar verifikationer i ditt bokföringsprogram från Oracle kassasystem. Med AccountImport slipper du sitta och räkna igenom och sedan skriva in dagsförsäljningen i din bokföring. Du slipper manuellt arbete och felinmatningar.

AccountImport hämtar din dagsförsäljning från Oracle varje dag och skapar verifikationer baserade på de inställningar du har i ditt bokföringsprogram. I flertalet av de vanligaste bokföringssystemen på marknaden sker allt detta helt automatiskt. Vi sätter upp dina inställningar med avdelningar, konton och så vidare och sedan skapas verifikationerna utan att du behöver röra ett finger.

Skapar verifikationer automatiskt
AccountImport stödjer idag automatisk import till Fortnox, Visma eEkonomi, Björn Lundén, Visma e-conomi och Tripletex. JMA utvecklar hela tiden stöd för automatisering för flera system. Om ditt system inte har stöd för automatisering eller du inte vill automatisera så kan du givetvis få SIE eller GBAT10 filer som du själv kan importera in i ditt system. Kontakta JMA om ditt system inte har automatiserat stöd idag så försöker vi lösa detta snarast.

Stöd för stora och små verksamheter
AccountImport är anpassat för att stödja både de verksamheter som har många avdelningar på samma plats och de som har få eller en avdelning men har många olika platser för sin verksamhet.

Systemet har utvecklats i tät kontakt med Oracle och JMA följer noga de förändringar Oracle kan komma att göra. AccountImport stödjer redovisningsystem i flera länder, bra att veta för dig som inte bara har din verksamhet i Sverige.

Skaffa avtal
JMA debiterar en grundkostnad för att integrera ditt företag och sedan en kostnad per månad beroende på antalet verksamhetsplatser, avdelningar du har. Klicka här för gällande prislista.
Allt ingår i avtalet såsom fri support, uppdateringar, hjälp med inställningar med mera.

Vill du veta mera? Kontakta JMA nu!